Carl Nielsens fynske fetich

”Sjællands ynde og Jyllands vælde”. Den slags ord satte Carl Nielsen gerne i musik. For i gamle dage – indtil midten af 1900-tallet – dyrkede man de danske landsdeles forskellighed med en forbløffende detaljeringsgrad. Man kunne sætte ord på variationerne inden for sprog, vejrlig, flora og fauna, ja selv indbyggernes karaktertræk og udseende kunne adskilles […]