Komponisten der forudså sin egen genopdagelse

Bind 12 i bogserien Danske Komponister er anderledes end de foregående bøger i serien. For denne bog handler om en komponist, hvis musik det ikke er muligt at lytte til i dag. Ikke én tone er indspillet af komponisten Tekla Griebel Wandall (1866-1940) – og sådan har det altid været. Ingen har nogensinde indspillet hendes musik, selv om hun omkring år 1900 blev regnet for Danmarks førende kvindelige komponist.

Forfatteren til den nye biografi er musikforskeren Thomas Husted Kirkegaard, der er ph.d. og postdoc ved Musikmuseet og beskæftiger sig med Danmarks kvindelige komponister. Dem var der i slutningen af 1800-tallet nogle stykker af, men de blev sidenhen skrevet ud af musikhistorien – eller blev nok snarere aldrig rigtig en del af den. En stor og skamfuld mangel, som der nu gøres bod på for Tekla Griebel Wandalls vedkommende. Bogen gør det meget klart, at hun er en vigtig og karakterfuld figur, både som komponist, som alsidig kulturperson og som kvindesagsforkæmper.

Bogen om Tekla Griebel Wandall er en rigtig ”page turner”, der lader læseren sidde tilbage med stor beundring for en kæmpe personlighed, der insisterede på at trodse de forhold, hun blev budt. Det kan være et stort privilegium at være den første, der fortæller en så god historie, og sådan har Thomas Husted Kirkegaard også haft det med arbejdet, fortæller han:

”Det har været enormt sjovt at skrive den her bog, lige fra den første dag, da jeg gik ned i arkivet på Musikmuseet. Her fandt jeg hendes håndskrevne erindringsmanuskript, breve, noder og hendes upublicerede musikteoretiske bog Tonernes Mikrokosmos, som er en harmonilære præget af teosofien, en spirituel bevægelse omkring århundredskiftet. Det stod med det samme klart for mig, at hendes historie var spændende. Og hun har jo et imponerende CV: Skrev over 100 værker, bl.a. operaen Skøn Karen, der blev opført i Breslau og på Det Kongelige Teater, og hun komponerede værker, der udgør det, jeg i bogen kalder ”soundtracket til kvindesagen”. Hun var også billedkunstner og forfatter og skrev en feministisk roman, Rigmor Vording, hvis budskab er, at kvinderne skal ud på arbejdsmarkedet og mændene til gengæld skal hjælpe til i hjemmet.”

”En særlig skattejagt var det at lede efter manuskriptet til hendes treakters opera Kong Hroars skjalde, og den fandt jeg til sidst. Hun arbejdede på operaen i 33 år, og den blev faktisk vurderet rigtig flot af Det Kongelige Teater, der gerne ville opføre den engang i fremtiden og derfor indlemmede den i deres arkiv. Der har operaen så ligget siden. Da jeg fandt manuskriptet, havde ingen rørt det i næsten 100 år. Det er efter min mening en fantastisk opera, og typisk for Tekla har den kønsrollerne i fokus!”

Tekla Griebel Wandall var et ret kendt navn i dansk musikliv i 1890’erne, men gik i glemmebogen, mens hun endnu levede. ”Det havde bl.a. noget at gøre med at hun giftede sig med en mand, der ikke tjente nogle penge, så derfor måtte hun arbejde med undervisning for at tjene til deres familie”, fortæller Thomas. ”Hun havde nok at se til, og så er det svært også at have en komponistkarriere ved siden af.”
Helt omvendt var det for hendes nærmeste kvindelige kolleger i samtiden, Hilda Sehested og Nancy Dalberg. De var velhavende kvinder, der var vokset op på store sydfynske godser, havde råd til at få privatundervisning og ikke behøvede arbejde for føden. For Tekla Griebel var det derimod en kamp blot at finde timer i døgnet til at skabe sin musik. Hverdagens slid og slæb tog de fleste muligheder fra hende af.

Efter et langt liv som komponist – på trods af mange forhindringer – opgav Tekla Griebel i 1930’erne at komponere mere musik. Til gengæld var hun meget sikker i sin sag, da hun satte sig ned for at organisere sine manuskripter, hele sit livsværk, og på den måde arkiverede sin kunst til eftertiden – tilføjet den historie, at hun ikke havde oplevet tilstrækkelig respekt og medvind, alene fordi hun var kvinde.
”Hun sluttede sit liv lidt bittert, men var sikker på, at hun engang i fremtiden ville blive fundet”, siger Thomas Husted Kirkegaard. ”Nu har jeg fortalt hendes historie, så godt jeg kan, og jeg er også ved at udgive hendes sange og klaverværker i en ny serie nodeudgaver på Edition S, så musikken igen kan blive opført og forhåbentlig også indspillet.”

Bogen om Tekla Griebel Wandall udkom 8. marts 2022 på forlaget Multivers.
Læs mere om bogen her.

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *