Musikken i tv-serien Matador er udvalgt med stor præcision. Den indgår i tidsbilledet ligesom rekvisitterne og personernes beklædning. Man kommer rundt i mange genrer og samfundslag, for det er forskellig slags musik, indbyggerne holder af i Korsbæk. Borgerskabet har klaver derhjemme og går til klassiske koncerter, mens arbejderne bedre kan lide harmonika, mandolin og visesang. […]

Carl Nielsen wrote almost 300 songs. Some are solo songs in the classical tradition, but the great majority are simple, popular songs. No other important composer has invested so much of his productive energy in the most unassuming genre: the com­mu­nity song. This duality as both a radical and a popular artist is one of […]

Carl Nielsen skrev næsten 300 sange. Nogle er solosange i klassisk tradition, men langt de fleste er enkle, folkelige sange. Ingen anden betydelig komponist har lagt så stor del af sin produktion i den mest undseelige genre: Fællessang. Dobbeltsidigheden som både radikal og folkelig kunstner er et af Carl Nielsens særkender, og det præger hans […]

500 km stik øst for Danmark ligger det nok mest ubekendte af vores nabolande ved Østersøen. Letland med sine 2 mio. indbyggere, en tragisk fortid – og en forbløffende musikkultur. Mange lettiske musikere er internationale stjerner, selv om få udenlandske lyttere måske er klar over, at de kommer fra Letland. I flæng kan nævnes Gidon Kremer, Mischa […]

Er det den første bog om Ib Nørholm? Det lader det desværre til. Hvis man ser bort fra det festskrift, der udkom i 2001 ved hans 70-års dag, har der aldrig været udgivet en monografi om Ib Nørholms liv og musik. Derfor er det en meget vigtig bog, musikforskeren Jens Brincker har lavet. Han kender Nørholms […]

”Olaf den Ufuldendte”. Det kunne være et passende tilnavn til komponisten og pianisten Olaf Söby. Et talent, der som ung fik anbefalinger fra både Carl Nielsen og Knud Jeppesen, men som af forskellige årsager aldrig fik bragt det ret vidt. Forsøget på at optrævle hans biografi – se de foregående artikler her på siden – […]

Nogle mennesker kan fornemme, hvad deres eget eftermæle vil blive. Andre eftermæler kommer som en overraskelse, og nogle eftermæler ændrer sig, som årene går. Organisten og musikforskeren Finn Viderø var en af de vigtigste personer i dansk musikliv i 1900-tallet. Men hans eftermæle har ikke bare ændret sig – det er simpelthen forsvundet! Måske fordi […]

Hvor god en pianist var Victor Borge egentlig? Han gjorde meget for at skjule det. Hvis man samler alle de optagelser med ham, hvor han spiller “uden at lave sjov”, bliver det højst til et par timers musik og i et meget snævert repertoire. Der er til gengæld gyldne pianistiske øjeblikke, hvor Borge, når han […]

19. januar 2017 opfører dirigenten Michael Schønwandt og DR SymfoniOrkestret Schumanns sjældent spillede Scener fra Goethes Faust. Jeg mødte ham til en snak om et værk, der med Schønwandts egne ord “ligger dybt i hjertet på ham”. ”Scener fra Faust er et fascinerende værk, jeg har kendt siden jeg hørte Benjamin Brittens banebrydende indspilning fra 1973. Det er […]

Sven Gyldmark var den mest folkelige af de store danske slagerkomponister i midten af 1900-tallet. Hans sange har ofte en glad, barnagtig karakter og er skrevet i en stil, der stort set ikke udviklede sig fra de tidlige år i 1930’erne til karrierens slutning i 1970’erne. Selv om tiden løb fra ham til sidst er det […]