Bogserien om danske komponister – en status

I september 2018 udkom de to første bøger i bogserien Danske Komponister. Nu, knapt tre år senere, er vi nået til seriens bind 10. Det er faktisk mange bøger på kort tid! Jeg er redaktør af bogserien, og i anledning af 10-binds jubilæet for serien Danske Komponister vil jeg komme med en kort status.

Bogserien opstod på initiativ af Magister Jürgen Balzers Fond, der i mange år havde støttet udgivelser af musiklitteratur. Efterhånden var pengene ved at være brugt op, og fonden ønskede for en gangs skyld selv at søsætte et projekt, nemlig en serie danske komponistbiografier. Jeg blev opfordret til at blive seriens fagredaktør og sagde ja med stor glæde.

Fra begyndelsen satte fonden nogle praktiske dogmer for serien. Bøgerne skulle være korte og tilgængelige for alle interesserede, men samtidig følge god videnskabelig praksis med kildehenvisninger osv. Fonden allierede sig med forlaget Multivers, der har stor ekspertise i at udgive kulturelle og akademiske bøger, og sammen fastlagde man omfanget til 148 sider.

Som det så ofte viser sig, er det meget befordrende for produktiviteten og kreativiteten at have faste rammer. Bøgernes indiskutable format – og de fastlagte deadlines til forfatterne – har været en uhyre effektiv måde at få bøgerne færdige. Kort sagt: Bøgerne udkommer i en lind strøm, hvilket langt fra er normalt for bøger af denne type. Fagstof i hænderne på passionerede eksperter har det nemlig med at vokse og vokse, indtil stoffet går over sine bredder. Det kan være næsten umuligt for forfatteren, der ved alt om et emne, at sætte det sidste punktum og afslutte sit arbejde. Jeg har kendt flere danske musikeksperter og -forskere, der gik i graven uden at have fået formuleret deres dyrebare indsigt i en bog. Med denne serie ville vi gøre det absolut modsatte!

De første fem bind blev planlagt i fællesskab med fondens bestyrelse, fordi pengene rakte til netop fem bind. Herefter fik forlaget Multivers lykkeligvis en stor fondsbevilling fra Augustinus Fonden, der siden har stået som garant for bogserien. Formålet er stadig det samme, nemlig at behandle især de hidtil ubeskrevne, betydelige danske komponister. Manglen på den slags litteratur er meget stor. Der har nemlig i Danmark været en besynderlig tendens til ikke at skrive komponistbiografier eller bøger om dansk musikhistorie generelt. Inden bogserien gik i gang, var der i det foregående halve århundrede kun udgivet 12-13 biografiske bøger om danske komponister på diverse forlag. Set gennem hele Danmarkshistorien er mange komponister derfor kun beskrevet i en enkelt biografi (f.eks. Peter Heise, C.F.E. Horneman, Ib Nørholm), mens langt de fleste aldrig har fået ”deres egen bog”.
Man kunne tro, at en fagbog på 148 sider er et referat af, hvad der står i andre, tykkere bøger. Men det er slet ikke tilfældet her – dels fordi der ikke har været skrevet lignende bøger om komponisterne før, dels fordi bogseriens forfattere i høj grad bedriver grundforskning og præsenterer helt ny viden om både komponisternes værker, liv og samtid.

Gamle kilder studeres i arkiverne. Her Victor Bendix’ Symfoni nr. 4, som viste sig at eksistere i to versioner. Perfektionisten Bendix reviderede symfonien på opfordring fra den berømte dirigent Karl Muck, der havde uropført den i Boston, 1907. Heller ikke denne uropførelse har tidligere været kendt.

Listen over potentielle komponistemner var lang, da vi begyndte – og det er den stadig. De første bøger tog fat på et par områder, der var særligt svagt dækket ind, nemlig senromantiske komponister og kvindelige komponister: August Enna, Ludolf Nielsen, Else Marie Pade, Hilda Sehested og Nancy Dalberg (Sehested & Dalberg i et fælles bind med udvidet sidetal). Der er mangfoldige kulturelle og historiske årsager til, at netop komponister som dem har stået sidst i køen til seriøs behandling – og jeg er utrolig glad for, at bogserien gør op med det.
Endnu en vigtig kategori er biografier af nyligt afdøde komponister, f.eks. seriens bind 5 om Niels Viggo Bentzon og bind 9 om Bent Lorentzen. Det er af stor betydning, at der skrives samtidig litteratur om vigtige kunstnere. I dette tilfælde endda skrevet af Bentzons ven og elev Bertel Krarup og af Lorentzens ven og samarbejdspartner Lars Ole Bonde, der havde været tæt på komponisterne gennem mange år.

Bogserien ønsker at tage sig komponister fra hele den danske musikhistorie, dog af praktiske grunde kun dem, der er døde – så kan man klart overskue livsværket og levnedsforløbet. Tilrettelæggelsen af serien går ikke frem efter en kronologisk rækkefølge af komponister, da sådan en omstændelig masterplan ville lægge en voldsom dæmper på udgivelseshastigheden. Det ville blive et evighedsprojekt, meget bekosteligt og muligvis umuligt at gennemføre. I stedet smeder vi, mens jernet er varmt. Bøgerne udkommer derfor i den rækkefølge, forfatterne kan skrive dem, og tilsammen giver det et vidunderligt mangfoldigt billede af dansk musik og kulturhistorie. At komponisterne udkommer hulter til bulter, giver også en herlig overraskelseseffekt, synes jeg selv!

Hvad er seriens fremtid? Vi fortsætter! I samme høje tempo, dvs. med 3-4 bøger om året. Med glæde og iver arbejder vi os gennem vores ønskeliste og har faktisk planlagt til og med bind 25 og flere endnu. At præsentere dansk musik er for mig at se kulturarvsarbejde af vigtigste art, desto mere fordi det drejer sig om førsteklasses komponister og værker, som danske orkestre, ensembler og operascener i vidt omfang negligerer. At det forholder sig sådan, skyldes bl.a. gamle fordomme og manglende viden om repertoire, kvalitet og relevans. Det er mit store håb, at bogserien kan ændre på det. De første ti bind har i hvert fald meget tydeligt dokumenteret, hvilken enestående righoldighed og bredde, der findes i den danske musikhistorie.

Udkommet hidtil er disse ti bind (klik på navnet for at læse nærmere):

August Enna – af Steen Chr. Steensen
Ludolf Nielsen – af Jens Cornelius
Else Marie Pade – af Henrik Marstal
Hilda Sehested & Nancy Dalberg – af Lisbeth Ahlgren Jensen
Niels Viggo Bentzon – af Bertel Krarup
Emil Hartmann – af Inger Sørensen
Paul von Klenau – af Steen Chr. Steensen
Victor Bendix – af Jens Cornelius
Bent Lorentzen – af Lars Ole Bonde
Otto Malling – af Mikael Garnæs (udkommer 27/8)

 

1 thought on “Bogserien om danske komponister – en status

  1. Nogle af dem kunne sikkert også fortjene at blive udgivet på udenlandsk, fx Knudåge Riisager.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *