ISCM World New Music Days på Færøerne (3)

ISCM er den moderne kompositionsmusiks svar på den Olympiske Komité. En stor, international organisation med et ædelt formål og en hel del uomgængeligt bureaukrati. Hovedformålet er den årlige ISCM festival, i dag kendt som World New Music Days. Man kan sammenligne festivalen med en censureret kunstudstilling. Hvert medlemsland kan indstille seks værker til opførelse, dvs. […]

ISCM World New Music Days på Færøerne (2)

Meterlange, spindelsvævstynde tråde af silke er spændt ud gennem rummet og fastgjort direkte i strengene på to klaverer og en el-bas. Rører man ved trådene sætter man instrumentstrengene i bevægelse og skaber ganske svage klange, kun akkurat hørbare, men lidt kraftigere, hvis man bruger neglene til at kure henover trådene. Den mindste lyd får betydning […]