ISCM World New Music Days på Færøerne (3)

ISCM er den moderne kompositionsmusiks svar på den Olympiske Komité. En stor, international organisation med et ædelt formål og en hel del uomgængeligt bureaukrati. Hovedformålet er den årlige ISCM festival, i dag kendt som World New Music Days. Man kan sammenligne festivalen med en censureret kunstudstilling. Hvert medlemsland kan indstille seks værker til opførelse, dvs. […]

ISCM World New Music Days på Færøerne (2)

Meterlange, spindelsvævstynde tråde af silke er spændt ud gennem rummet og fastgjort direkte i strengene på to klaverer og en el-bas. Rører man ved trådene sætter man instrumentstrengene i bevægelse og skaber ganske svage klange, kun akkurat hørbare, men lidt kraftigere, hvis man bruger neglene til at kure henover trådene. Den mindste lyd får betydning […]

Gruppen for alternativ musik: Tv-film fra 1972

“Gruppen for alternativ musik” var et kollektiv af unge klassiske musikere og komponister i København, som i 1969 begyndte at optræde med deres egne værker i stedet for at spille deres pensum fra musikkonservatoriet. Gruppen eksperimenterede med improvisation og alternative koncertformer og -steder, spillede i parker, på gader og stræder, på biblioteker, ældrecenter og sågar […]

Musikfesten på Færøerne (4) – Hyldest til en mikronation

Bedste nye musiktalent på Færøerne? Kandidaterne til prisen i år var en metal-gruppe, en baroksopran, et funky danseorkester, en 22-årig klassisk komponist, en electropop-duo og en indie singer/songwriter. Prisen var den allerførste, der blev uddelt ved årets Faroese Music Awards Showet, og mere symbolsk kunne mangfoldigheden dårligt udtrykkes. Som aftenen gik, og de 17 priser […]