WordPress

Carl Nielsens barske mentor: Victor Bendix

”Jeg skylder Victor meget mere end han vistnok havde Anelse om.” Sådan skrev Carl Nielsen sent i livet om Victor Bendix, hans afdøde kollega og nære ven. Der findes ca. 100 breve bevaret mellem de to, og det er dokumentation af et åbenhjertigt venskab, der på trods af dybe kriser undervejs varede i 35 år. …

Continue Reading