Solrædsel eller Evighedslyn? Langgaards jagt på den perfekte titel

Ingen komponister har vel fundet på så kreative titler til sine symfonier som Rued Langgaard. Det var af største vigtighed for ham, at titlen signalerede musikkens symbolske budskab – selv om begge dele kunne være kryptiske.
Når en symfoni var ved at blive komponeret, fandt Langgaard ofte på flere forskellige titelmuligheder. Nye titler kunne også dukke op mange år efter, f.eks. hvis han reviderede en af symfonierne. Titlen udgjorde simpelthen en vigtig del af musikkens identitet, sådan som Langgaard på et givent tidspunkt opfattede den.

Her er en liste med Langgaards 16 symfonier, hvor den officielle titel fra BVN-fortegnelsen over Langgaards værker står øverst, og derunder de forskellige alternativer, som Langgaard før eller senere overvejede.
I nogle tilfælde danner de associative titelrækker en stream of consciousness, der har sin egen litterære værdi.

Symfoni nr. 1, Klippepastoraler
Genklange fra Kullen
Kullaberg
Ossian-Land
Klippen i Shakespeares Hamlet
Pastoraler
Vikinglyn

Symfoni nr. 2, Vaarbrud
Vaarsange

Symfoni nr. 3, Ungdomsbrus (La melodia)
La melodia
Midsommerklange
Ungdomsmelodier

Symfoni nr. 4, Løvfald
Natur og Tanker
November
Høstræde

Symfoni nr. 5 (1. version) – ingen titel
Sommersagn-Drama
Nøkken

Symfoni nr. 5 (2. version), Steppenatur (Sommersagnsdrama)
À la russe
Elverland
Elvervang

Symfon nr. 6, Det Himmelrivende
Det Uforenelige
Danse macabre
Disastro
Skærsilden
Harmageddon
Himmel og Helvede
Lyset og Mørket
Det Skærsildsflammende
Det Skærsildslysende
Disastro religioso
Sinfonia religiosa frenetica
Det Himmelskærende
Symfonisk Version af Forspil til “Antikrist”
Symfoni over Motiver af “Antikrist”
Det Himmelsønderrivende

Symfoni nr. 7 – ingen titel
Ved Tordenskjold i Holmens Kirke
Fra Davids 103 (eller 16) Salme
Fra Davidssalmen 103
Danske Billeder
Danske Steder
Fanfaresymfoni
Dannebrogsklange

Symfoni nr. 8, Minder ved Amalienborg
Ved Keiserinde Dagmars Død
Fin-de-Sièclen
Ekko fra Trekroner
Højsommerbilleder
Feodorovna 1928 – Fra Trekroner
Mindefanfarer ved Keiserinde Dagmars Død
Minder ved Feodorovnas Død 1928
Efterklange fra Frederiksstaden
Keiserdagene i København
Som Solopgang, naar Solen er begravet
Marmor-Staden
Fra København
Fra Marmorkirkens København (Minder ved Amalienborg)
Mindefanfarer
Frederiksstaden
Hvad én Gang var

Symfoni nr. 9, Fra Dronning Dagmars By

Symfoni nr. 10, Hin Torden-Bolig
Klippen i Shakespeares Hamlet
Pastoraler
Kullencitat fra Hamlet (Shakespeare)
Kronborg-Kullen Symfoni
Palnatokeklipperne
Flyvende Hollænder over Kullen
Den flyvende Hollænder

Symfoni nr. 11, Ixion
Evighedskrig
Solrædsel
Mordacita
Brandsol
Solbrand
Exsecràtio
Under Satans Sol
Dødssejlerkrig
Evighedslyn
Som Lynet er Kristi Genkomst!
Fanden personlig
Misterio radioso
Solvanvid
Solàmok

Symfoni nr. 12, Hélsingeborg
Hälsingeborg
Hélsingborg
I Hälsborg
Vikingebjerg

Symfoni nr. 13, Undertro

Symfoni nr. 14, Morgenen
Vita viziata
Morgenklange
Dag naar Dag er begravet
Dag naar Dag er død
Døde Drømme
Sgràziato

Symfoni nr. 15, Søstormen
Ribe: Danmarks Brügge
Stormnat i Ribe: Danmarks “Bruges la morte”
Héllvede

Symfoni nr. 16, Sinfonia di punta, Syndflod af Sol

 

Kilde:
Bendt Viinholt Nielsen: Rued Langgaards kompositioner.
Odense Universitetsforlag, 1991

 

 

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *